Värdera frimärkssamling

 

Hur värderar man en frimärkssamling? Det finns inget kort svar på hur man går till väga för att värdera en frimärkssamling, men i detta inlägg går vi igenom grunderna.

Katalogvärde

Det finns ett antal utgivare av frimärkskataloger. Facit, Michel, Stanley Gibbons och Scott är några av de största märkena inom området. Varje frimärke har ett katalogvärde. Katalogvärdena är dock enbart ett teoretiskt pris och marknadsvärdet ligger ofta långt under katalogvärdet. Generellt sett ligger marknadsvärdet oftast mellan 5-20% av katalogvärdet. I normalfallet får man oftast räkna med ett värde på cirka 10% av katalogvärdet. Frimärken i ovanligt bra kvalitet eller mycket sällsynta frimärken kan gå för ett betydligt högre värde.

Äldre frimärken
Äldre frimärken

 

Att summera ihop katalogvärdet för alla frimärken i en samling ger dock ett ganska missvisande värde för hela samlingen. Oftast har varje frimärke ett katalogvärde på minst en krona vilket gör att många frimärken med lågt katalogvärde snabbt ger ett mycket högt katalogvärde. Om man istället räknar alla frimärken med ett katalogvärde över till exempel 10 kr enbart så blir katalogvärdet en bättre indikation på värdet.

Nominellt värde

Ostämplade frimärken från Sverige har ett visst värde nominellt värde, det vill säga det värde de har om de skulle användas till att frankera brev. De frimärken som saknar valör har ökat en hel del i värde på senare år då posten ökat portopriserna. Detta har i sin tur gjort att frimärken med ett lågt nominellt värde har blivit allt svårare att frankera med då det krävs många frimärken för att komma upp i portot. En generell riktlinje är att man kan räkna med att få mellan 30-60% av nominellt värde för de ostämplade frimärkena. Det som är bäst är frimärken med hög valör, rabattfrimärken och de valörlösa frimärkena ”Sverige Brev”. 

Nominalvara
Frimärken som värderas efter nominellt värde

 

Sällsynta frimärken

Frimärken som är mycket sällsynta är betydligt svårare att värdera. Dock är det inget som förekommer i de flesta samlingar. Dessa frimärken har ofta varit sällsynta nästan ända sedan de gavs ut, så det är mycket sällan man hittar rariteter i en vanlig samling. Dessa frimärken värderas bäst genom att titta på priser på liknande frimärken hos handlare och historiska resultat hos auktionshus.

 

Att försöka värdera en frimärkssamling från grunden är mycket tidsödande utan tillräckliga förkunskaper. Vi rekommenderar istället att man vänder sig till en expert inom området. Om du funderar på att få din frimärkssamling är du mycket välkommen att  kontakta oss redan idag.